Schakelveld

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buurtmoestuin Schakelveld

Naast het MFA Het Schakelveld ligt de buurtmoestuin, waaraan het haar naam ontleent. Vroeger stond hier namelijk Dorpshuis ‘De Schakel’, tussen de nieuwe wijk Baggelhuizen en het dorp Witten.

Voor het braakliggende stukje grond had de gemeente na de oplevering van het MFA in 2010 steeds woningbouwplannen. Maar dat vlotte niet echt en in mei 2016 kreeg een werkgroep toestemming er een buurtmoestuin aan te leggen. Tijdelijk…, maar met een gebruiksovereenkomst.

 

De buurtmoestuin beslaat ruim 2500 m2, waarvan zo’n tweederde nu in gebruik is met vijf teeltbedden van elk 10 x 12 m, een schooltuin (één teeltbed, onderverdeeld), een zithoek met banken, en een teeltbed met compoststraten. Binnenkort worden er nog een schuurtje, een kleine kas en twee lange koude bakken (10 ramen) geplaatst. Investeringen in de buurtmoestuin zijn lastig, omdat de gemeente de gebruikersovereenkomst steeds met maar een half jaar verlengd.

 

Bijzonder is de samenwerking van de bewoners-tuindersgroep met twee scholen in het MFA. Leerlingen van de W.A. van Lieflandschool voor speciaal onderwijs werken er op hun eigen schooltuin of doen mee met de reguliere klussen op de buurtmoestuin. Bij die klussen werken ook regelmatig groepen leerlingen van OBS Baggelhuizen mee. Het vaste werkmoment is de donderdagochtend, in de zomer aangevuld met een vaste ‘groene’ ouderavond voor sympathisanten.

De tuindersgroep bestaat nu uit drie vaste tuinders, maar er werken ook leerlingen en leerkrachten mee. Uitbreiding van de tuindersgroep is welkom !

 

Contact: Heleen Verbrugge, Fivelingostraat 88, 06 38322167 of verbrugge.h@ziggo.nl

 

Kijk ook eens op onze Facebookpagina voor de laatste nieuwtjes en leuke foto’s

https://nl-nl.facebook.com/buurtmoestuinschakelveld

 

Nieuws

 

 

 

 

 

Moestuinieren naast de school

“We gaan samen op zoek naar de aardperenboom”. Het groepje leerlingen uit groep 7 scharrelt in de buurtmoestuin om die te gaan plukken. Tot één van opmerkt dat het om aardperen gaat en ze het ónder de grond moeten zoeken. En dan breekt het oogstfeest los en worden met de spitvork de witte knollen opgegraven. Ter plekke wel even proeven of ze lekker zijn en dan met een volle emmer terug naar de klas.

Elke donderdagochtend ontvangen de tuinders van Buurtmoestuin Schakelveld in Baggelhuizen groepjes leerlingen van zowel Kindcentrum Baggelhuizen als van Kind- en Leercentrum W.A. van Liefland voor speciaal onderwijs. Er wordt dan samen getuinierd, met afgebakende klussen en bijbehorende instructies. In het najaar is dat bijvoorbeeld oogsten, opruimen van de teeltbedden en het opzetten van nieuwe composthopen. De koude bakken, gebouwd tijdens NL Doet, worden gevuld met slaplantjes om ze in het vroege voorjaar te kunnen oogsten.

Een ouder die de beurt had in de begeleiding van de leerlingen stelt “Dit zouden ze meer moeten doen. Niet af en toe, maar elke week”. Elke groep van de basisschool Kindcentrum Baggelhuizen komt namelijk in een heel schooljaar maar een paar keer aan de beurt. En dat is eigenlijk te weinig. Dat ligt anders voor de leerlingen Voortgezet Speciaal Onderwijs van de Van Lieflandschool. Zij werken in een stageblok van twee maanden elke week mee in de buurtmoestuin. Allerlei vaardigheden en kennis doen ze daarbij op. Ook minder expliciete leerdoelen als ‘burgerschap’ worden vervuld, door het leren samenwerken met de volwassen moestuinders en de leeftijdsgenoten van de basisschool Kindcentrum Baggelhuizen. Met Burendag eind september verzorgden ze nog een buitenlunch voor buurtbewoners. Natuurlijk met soep van groenten uit de eigen moestuin. Na zo’n blok interne stage mogen ze terecht hun certificaat in ontvangst nemen.

Buurtmoestuin Schakelveld vervult al voor het vierde jaar een belangrijke functie in het ‘groene onderwijs’ van de twee scholen. Daarin onderscheidt deze zich van de andere buurtmoestuinen in Assen. Maar op het terrein ligt een woningbouwplan waaraan de gemeente stug vasthoudt, terwijl de bouwer er maar geen kopers voor vindt. Samen met de andere buurtmoestuingroepen in Assen pleit ze voor haar behoud als ‘groene buurtvoorziening’, met gebruikszekerheid en een status in het overleg over de ontwikkelingen in de wijk. Zie ook www.buurtmoestuinenassen.nl