Schakelveld

 

 

 

 

 

 

 

 

Buurtmoestuin Schakelveld

 

Naast het MFA Het Schakelveld ligt de buurtmoestuin, waaraan het haar naam ontleent. Vroeger stond hier namelijk Dorpshuis ‘De Schakel’, tussen de nieuwe wijk Baggelhuizen en het dorp Witten.

Voor het braakliggende stukje grond had de gemeente na de oplevering van het MFA in 2010 steeds woningbouwplannen. Maar dat vlotte niet echt en in mei 2016 kreeg een werkgroep toestemming er een buurtmoestuin aan te leggen. Tijdelijk…, maar met een gebruiksovereenkomst.

 

De buurtmoestuin beslaat ruim 2500 m2, waarvan zo’n tweederde nu in gebruik is met vijf teeltbedden van elk 10 x 12 m, een schooltuin (één teeltbed, onderverdeeld), een zithoek met banken, en een teeltbed met compoststraten. Binnenkort worden er nog een schuurtje, een kleine kas en twee lange koude bakken (10 ramen) geplaatst. Investeringen in de buurtmoestuin zijn lastig, omdat de gemeente de gebruikersovereenkomst steeds met maar een half jaar verlengd.

 

Bijzonder is de samenwerking van de bewoners-tuindersgroep met twee scholen in het MFA. Leerlingen van de W.A. van Lieflandschool voor speciaal onderwijs werken er op hun eigen schooltuin of doen mee met de reguliere klussen op de buurtmoestuin. Bij die klussen werken ook regelmatig groepen leerlingen van OBS Baggelhuizen mee. Het vaste werkmoment is de donderdagochtend, in de zomer aangevuld met een vaste ‘groene’ ouderavond voor sympathisanten.

De tuindersgroep bestaat nu uit drie vaste tuinders, maar er werken ook leerlingen en leerkrachten mee. Uitbreiding van de tuindersgroep is welkom !

 

Contact: Heleen Verbrugge, Fivelingostraat 88, 06 38322167 of hverbrugge@online.nl

 

Kijk ook eens op onze Facebookpagina voor de laatste nieuwtjes en leuke foto’s

https://nl-nl.facebook.com/buurtmoestuinschakelveld