de Moesdijkers

Sinds eind maart 2014 is onze groep aan de voet van Bult van Loon net buiten de wijk Marsdijk aan het moestuinieren. Aan de Kanaaldijk, achter de roeivereniging.

Wat en hoe? De tuin heeft een oppervlakte van ongeveer 600 m2. We gaan biologisch moestuinieren in bakken op de manier van permacultuur. Dat betekent dat we met de natuur gaan samenwerken en planten bij elkaar gaan zetten die elkaar ‘helpen’ door bijvoorbeeld beestjes weg te houden of juist nuttige beestjes aan te trekken, planten die letterlijk steun bij elkaar kunnen zoeken of bepaalde mineralen in de grond achterlaten die een andere plant weer sterker maakt.
image1

Waarom permacultuur?
Bij permacultuur tuinieren wordt er niet of nauwelijks gespit en niet gesch

offeld om het bodemleven zoveel mogelijk met rust te laten. Het bodemleven is enorm belangrijk voor bijvoorbeeld zuurstof- en voedingsstoffen voorziening.
Het mulchen is ook van belang in de permacultuur. Dat betekent dat we de aarde niet onbedekt laten maar voorzien van een laag van bijvoorbeeld blad en grasmaaisel. Dit geeft vele voordelen voor de bodem en daar profiteren de planten dan weer van. Onze tuin is openbaar en iedereen kan erin om eens te kijken en te genieten van onze tuin.

Nieuwsgierig en meedoen?
Inmiddels werken we in de moestuin met een enthousiaste en gemotiveerde groep, voornamelijk vrouwelijke, tuinders. Meehelpen kan een dagdeel per week of een aantal uren per maand – in overleg is alles mogelijk. Het is niet vereist dat u (veel) kennis van moestuinieren heeft. Dat kan gaandeweg geleerd worden en moeilijk is het niet. Maar langskomen voor een praatje kan ook altijd

 

Werkochtenden
Maandagochtend, 09:00 – 11:30/12:00
Zaterdagochtenden van de even weken, 09:00 – 11:30/12:00
En alle dagen tussendoor wanneer we zin en tijd hebben, individueel of met een clubje.

We hebben helaas meerder malen te maken gehad met vernielingen en diefstal op de tuin. In overleg met de wijkagent hebben we daarom nu een bordje ”verboden toegang voor onbevoegden” opgehangen.

Wil je meedoen, maak dan een afspraak:

Aanmelden:
Bij Ina Rentrop via ina.rentrop@outlook.com

We hebben ook een Facebookpagina waar u ons kunt volgen.

Tot ziens!

De Moesdijkers
Samen groen? Samen doen!