Buurtmoestuinen in actie voor beter beleid gemeente

De gezamenlijke buurtmoestuinen voeren de druk op naar de gemeenteraad, om een goed
groenbeleid te formuleren. Daarin moeten buurtmoestuinen erkend worden als ‘groene
buurtvoorziening’, met voldoende planologische bescherming en gebruikszekerheid, en voor de
groepen een status in het overleg over ontwikkelingen in hun wijk.
Tot nu toe reageert het College B&W erg teleurstellend: groenbeleid is teveel ‘top down’,
buurtmoestuingroepen moeten zelf draagvlak in de buurt aantonen en de gemeente wacht liever de
Omgevingsvisie af (2021).
Benieuwd naar de discussie? Lees de brief van de buurtmoestuinen aan het gemeentebestuur en de
artikelenreeks die in de Asser Courant gepubliceerd werden.
De discussie over het woningbouwplan op de locatie van Buurtmoestuin De Klenckestraat loopt op !
Binnenkort meer hierover op de website, als deze groep een eigen pagina en fotogalerij vult.

Lees hier de Brief College B&W en Raad over beleid buurtmoestuinen 18 nov