de Witte Vlieg

Achterop het terrein van ATV Baggelhuizen ligt de grote moestuin van moestuincollectief ‘De Witte Vlieg’. De moestuin dateert al vanaf 1996. Sindsdien passeerden meer dan zestig tuinders, die voor korte of langere tijd deel uitmaakten van de groep. De huidige groep bestaat uit acht tuinders, verdeeld in twee clubjes: één voor de zaterdagochtend en de andere voor de dinsdagochtend. De moestuin beslaat een oppervlakte van 2300 m2, waarvan de helft ingenomen wordt door de teeltbedden. Daarnaast zijn er rondom rijen Bessenstruiken, een grote compoststraat, tuinkas en koudebakken, en een kleine bijenstal. Voor de kinderen en (andere) beestjes zijn er nog wat ruigtehoekjes. Voor 2014 staat de bouw van een schuurtje op het programma.   De groep werkt biologisch en volgens een gemeenschappelijk teeltplan, dat elk jaar wordt bijgesteld op de wensen en teeltervaringen van de tuinders. Met drie uur werken per week weet iedereen zich verzekerd van verse groenten in de periode maart-december. Er geldt een ‘plicht’ tot regelmatig oogsten. Overschotten worden geleverd aan een kleine groep abonnees of weggeschonken. De contributie is € 35,= voor een doorsnee huishouden, alleenstaanden betalen € 25,=. De totale exploitatie is ruim € 500,= per jaar, waarvan de helft voor de tuinhuur en een kwart voor zaai- en plantgoed.

Wortelbed
Uitplanten
    Buiten het tuinwerk organiseert de groep de jaarlijkse cursus ‘Biologisch moestuinieren’, open werkdagen, excursies en natuurlijk het eigen oogstfeest op de moestuin. Belangstellenden kunnen een tijdje meedraaien, alvorens te besluiten om vaste tuinder te worden.

Laatste nieuwtje

Compostering ‘De Witte Vlieg’ weer op orde.
Lees meer

Cursus biologisch moestuinieren In de periode maart – april organiseert Moestuinkollektief ‘De Witte Vlieg’ weer de jaarlijkse cursus biologisch moestuinieren. Vier avonden theorie en twee zaterdagochtenden praktijk op de moestuin aan de rand van Assen. De rode draad in de cursus is het maken van een teeltplan. Tijdens de cursus komen aan de orde: uitgangspunten van biologisch tuinieren, gereedschapsgebruik, bemesting en grondbewerking, voorzaaien en verspenen, onkruidbeheersing en vruchtwisseling. Naast enige boekenwijsheid worden veel tips gegeven vanuit de eigen ervaring van het kollektief. Zij bewerkt in wisselende samenstelling de moestuin ‘De Witte Vlieg’ al ruim twintig jaar. De huidige groep telt zes leden, die in twee groepjes op de dinsdag- of de zaterdagochtend op de tuin werken. De biologische groenten en kleinfruit worden verbouwd op 2300 m2, volgens een gemeenschappelijk teeltplan. Ervaren tuinders en beginners werken samen en leren van elkaar. De cursisten draaien daarom ook op twee praktijkochtenden mee in de gewone werkzaamheden van het voorjaar. De cursus staat open voor iedere belangstellende particuliere- of buurtmoestuinder. Aansluiting bij het kollektief naderhand is natuurlijk mogelijk. De kosten zijn € 50,= bij een groep van acht cursisten. De data van de theorieavonden en praktijkzaterdagen worden in overleg met de cursisten vastgesteld. Voor meer informatie en aanmelding: Gerard Wezenberg tel. 0592-340872 of stekenstreek@home.nl

afbeelding1

Compostering weer op orde

Elk jaar is het weer een klus om de compostering goed te organiseren. In het groeiseizoen komt er onkruid en oogstafval van de teeltbedden af. Het fijnere materiaal kan direct hergebruikt worden in mulchlagen tussen de rijen groenten. Het grove materiaal belandt meestal op een ‘wachthoop, tot die wel erg groot wordt. Een snelle verwerking in de compostering loont de moeite, omdat dan in het najaar al mooie oude compost beschikbaar komt. Op ‘De Witte Vlieg’ wordt gewerkt met compoststraten op een centraal gelegen strook in de moestuin. Al het organisch materiaal wordt daarin verwerkt, ook de verschillende soorten mest, keukenafval en snoeiafval. Het hele jaar door vraagt dat aandacht en werk, al schiet het er in de zomer ook bij ons vaak bij in. Maar dit najaar hebben we de compostering weer op orde. Er liggen straks zes straten compost, elk netjes ingepakt met een mantel van oud stro. Dat isoleert zodanig, dat de compostering ook in koude wintermaanden nog op gang blijft. In de zomermaanden voorkomt zo’n mantel uitdroging en vergrassing door wortelonkruiden in de hoop. Zijn zoveel compoststraten wel nodig? Elke composthoop heeft bij het opzetten een basis en hoogte van ruim 80 cm en een lengte van 15 meter. Het volume van bijna 10 m3 neemt in de compostering met ongeveer de helft af. Als meststof is daardoor 5 m3 compost beschikbaar. De bemestingswaarde verschilt overigens per composthoop. Eén hoop bestaat uit met paardenmest-zonder-stro verrijkte oude compost. De 5 m3 rijpe compost wordt na de jaarwisseling gebruikt voor de bemesting van het Zomerwortelbed en Winterwortelbed. Dat is 2,5 m3 per teeltbed van elk ruim 100 m2. Omgerekend is dat een aantal van 31 kruiwagens (80 liter, zonder kop), ofwel 1 kruiwagen per 3,3 m2. Prachtig ! De twee naastgelegen composthopen zijn het resultaat van de verwerking van het onkruid en oogstafval uit de nazomer en worden in het vroege voorjaar omgezet. Gezeefd komt een deel als (arme) compost beschikbaar voor het Bonenbed, de rest gaat weer de compostering in.
Voor 2017 bemesten we het Bladbed en Koolbed met een mengsel van paardenmest-zonder-stro en oude compost. Dat is een noodmaatregel. Normaal gesproken gebruiken we daarvoor één of twee volledige composthopen die bestaan uit een mengsel van ca. 8 m3 kalvermest-op-stro en oude compost. Die mest komt meestal pas in de winter beschikbaar. Het direct gebruik van de mest op de teeltbedden geeft een te harde ‘boost’ aan voedingsstoffen. Door het in de compostering op te nemen gaat wat van de voedingsstoffen verloren, maar het grootste deel wordt gebonden aan organisch materiaal en humus. In de grond gebracht komt het gedoseerd beschikbaar voor de groenten en het bodemleven. Het gebruik van gecomposteerde mest werkt ook makkelijk, want de spade wordt bij het onderwerken niet gesmoord door stroresten. In het vroege voorjaar worden deze belangrijke mest- composthopen opgezet, daarna omgezet vóór de zomervakantie en tenslotte weer verwerkt in de winterperiode. Alles bij elkaar zijn drie straten ‘rijpe’ compost ruim voldoende voor de normale bemesting van de zes teeltbedden in de winterperiode. Wat overblijft gaat naar de bessenstroken en koude bakken. Maar het vereist wel discipline om de composthopen regelmatig op te bouwen, om te zetten en te verwerken. En om regelmatig mest en stro aan te voeren. Laksheid wordt afgestraft door vergraste composthopen, het bijbehorende extra herstelwerk en gebrek aan compost. Lukt het wél, dan is de voldoening en het gemak bij de bemesting groot ! Gerard Wezenberg

Oogstfeest ‘De Witte Vlieg’

Op 27 augustus was het jaarlijkse Oogstfeest van Moestuinkollektief ‘De Witte Vlieg’. Voor de tuinders, hun partners en kinderen. Ditmaal in een kleine bezetting, na het vertrek van een aantal tuinders in het voorjaar. Maar gezellig en met prachtig weer. Iedereen had een gerecht met groenten van de tuin gemaakt en nam wat drinken mee. Fikkie stoken in de grote vuurkorf bij een ondergaande zon maakte het compleet. foto

Contact: Gerard Wezenberg 0592-340872 of stekenstreek@home.nl

de Witte Vlieg Assen