Home

 

Fotostrip website

 

 

Welkom op de gezamenlijke website van buurtmoestuinen in Assen en omgeving

 

U vindt hier algemene informatie over ons buurtmoestuin-concept en manieren om zo’n tuin zelf op te zetten. Verschillende tuindersgroepen presenteren zich met een eigen pagina, vaak met hun laatste nieuwtjes. Daar staan ook de contactgegevens van de groepen vermeld, mocht u zich willen aansluiten. Tenslotte is er een forum voor het uitwisselen van informatie, maar dat is alleen toegankelijk voor de tuinders.

 

Buurtmoestuinen staan de laatste jaren volop in de belangstelling. Een ‘groene buurtvoorziening’ die mensen de gelegenheid geeft te moestuinieren in de directe woonomgeving. Die ook bijdraagt aan meer onderling contact en saamhorigheid, door de activiteiten die de tuindersgroepen organiseren voor de buurt.

Niet alleen het aantal buurtmoestuinen neemt snel toe, ook de verscheidenheid in aanzien, omvang en organisatie van het beheer.

 

Voor ons heeft een buurtmoestuin de volgende kenmerken:

– Het gebruik en beheer is gemeenschappelijk;

het is een echte groepstuin.

– Het moestuinieren staat voorop, maar kruiden,

bloemen enz. ontbreken vaak niet.

– De omvang van de tuin is  ‘proportioneel’, ergens

tussen de 1000 en 2000 m2.

– De ligging is in de directe woonomgeving.

– Het is een open voorziening, toegankelijk

voor iedere belangstellende bewoner.

– Er worden buurtgerichte activiteiten

georganiseerd vanuit de tuin.

moestuinen Assen

 

Een buurtmoestuin wordt door de bewoners-tuinders zelf beheerd. Dat stelt eisen aan de eigen organisatie. Het bouwen van een goede tuindersgroep is minstens zo belangrijk als het bouwen van een mooie buurtmoestuin. Het stelt ook eisen aan een gemeente of woningcorporatie, die de buurtmoestuinen als ‘groene buurtvoorziening’ moeten inbedden in hun beleid.

 

Iedere tuindersgroep is allereerst verantwoordelijk voor een goed beheer van de eigen buurtmoestuin. Daarnaast hebben we ook gemeenschappelijke belangen en interesses. We zijn kritisch maar ook solidair naar elkaar, delen ervaringen en ideeën, ruilen planten en oogst en helpen elkaar waar nodig.

 

moestuin drenthe

Uitplanten