Assen-Oo(g)st

Vanaf november 2011 is er gewerkt aan het realiseren van een Buurtmoestuin voor Assen
Oost. Het project werd ondersteund door ‘mijnbuurt Assen’. Door een werkgroep zijn de
locaties in Assen Oost, die hiervoor in aanmerking zouden kunnen komen, onderzocht en met
de gemeente doorgesproken. Het doel is een verbeterde groenvoorziening, waardoor de
samenwerking tussen bewoners uit Assen Oost verder gerealiseerd wordt. Dat betekent dat we
op zoek waren naar een stuk grasveld, dat in de wijk ligt, maar niet direct voor een woning.
Dit was een hele zoektocht en uiteindelijk heeft de gemeente ons het terrein aan de Bremstraat,
voor de Open Hof, aangeboden.

 

Schermafbeelding 2016-05-07 om 21.24.33

 

Assen-Oo(g)st

Het was maart 2013, toen de schop de grond in kon. Een hele bijzondere ervaring voor de
mensen die hierbij betrokken waren; inderdaad: ‘Assen’ verandert in ‘Mijn Assen’.
Eigenhandig is het verwaarloosde grasveld omgetoverd in een biologische Buuurtmoestuin.
Allen die hieraan meegeholpen hebben: bedankt! Er is heel wat liefde en aandacht de grond
ingegaan en hier uit is een schitterende buurtmoestuin ontstaan, waar we veel positieve
reacties van de omwonende voor ontvangen.
Twee volle seizoenjaren hebben we met één gezamenlijk biologisch teeltplan gewerkt. Het
resultaat was een schitterende, overzichtelijk en rijke tuin. Maar er waren voor ons ook
nadelen aan deze manier van werken, de een heeft meer tijd over dan een ander en de een
voelt zich verantwoordelijker dan een ander. Ook waren er geïnteresseerde tuinders die,
vanuit heel verschillende gronden, er niet voor voelden om in de tuin zo intensief samen te
werken. Dat maakte dat we soms iets te weinig tuinders hadden voor het te verrichten werk.

 

Schermafbeelding 2016-05-07 om 21.24.38

 

In oktober 2014 is er in gezamenlijkheid besloten voor een iets andere opzet. De vijf grote
percelen van de tuin worden opgedeeld in vier stukken. Iedere tuinder kan een of maximaal
twee percelen aanvragen. Naast een eigen stukje land, waarop biologisch getuinierd kan
worden, hebben we als tuindersgroep een aantal gemeenschappelijke percelen, voor de
pompoenen, de kruiden en de aanmaak van de compost. We hebben 4 gemeenschappelijke
werkochtenden per jaar en 2 werkoverleggen in de avond. Ook hebben we een mooi
regelement opgesteld.

Door de nieuwe opzet, zijn er steeds voldoende tuinders. We werken samen met het Terra
College, de Vijverhof, de Open Hof en de gemeente. We zijn een actieve en sociaal
geïntegreerde Buurtmoestuindersgroep die zeker een meerwaarde is voor ons mooie stadsdeel
Assen Oost!

Heb je interesse? Meld je aan en kom langs in de tuin.
Contactpersoon en voorzitter:
Coby Gordijn
cobygordijn@live.nl
0592-860940

 

Schermafbeelding 2016-05-07 om 21.24.25